Slobodna zona Novi sad
Srpski
English
office@freezonens.rs
+381 21 541 221
Menu Close Menu

 

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

• Slobodna zona •

SLOBODNA ZONA NOVI SAD - U Slobodnoj zoni Novi Sad mogu se obavljati proizvodne (dorada, prerada, montaža) i uslužne delatnosti (skladištenje, utovar, pretovar, prepakivanje i etiketiranje robe).

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

Proširenje Slobodne zone Novi Sad na lokaciju 7

Na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 20. oktobra 2022. godine, Vlada je Privrednom društvu za upravljanje slobodnom zonom „Slobodna zona Novi Sad“ doo Novi Sad dostavila Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje Slobodne zone Novi Sad na lokaciju 7, a za potrebe i na zahtev kompanija Continental Automotive Serbia doo i CTP Rho na površini od 55 ha 15 a 68 m². Imajući u vidu da su, shodno Elaboratu o postojanju ekonomske opravdanosti proširenja područja Slobodne zone Novi Sad, ispunjeni svi kriterijumi ekonomske opravdanosti određivanja područja proširenja slobodne zone koji su propisani Uredbom o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone, kao i da je Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom „Slobodna zona Novi Sad“ doo. Novi Sad dostavilo svu potrebnu dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjenost uslova za proširenje područja slobodne zone, saglasno Zakonu o slobodnim zonama, Vlada je dala saglasnost za proširenje.

Proširenje područja Slobodne zone Novi Sad je ekonomski opravdano naročito ako se ima u vidu sledeće:

Deo proširenja odnosi se na lokaciju u Radnoj zoni Sever IV, na površini od 21 ha 23 a 47 m² na kojoj objekte gradi privredno društvo CTP Rho doo za potrebe privrednih društava Nidec Electric Motor Serbia doo i Nidec Elesys Europe doo. Ukupna investicija za izgradnju građevinskih objekata je 38.400.000,00 evra.
Kompanija Nidec Electric Motor Serbia će u fabrici u Novom Sadu proizvoditi tri tipa motora koji se koriste za servo upravljanje i vučne motore u automobilskoj industriji dok će kompanija Nidec Elesys Europe da proizvodi invertere koji će se koristiti u električnim i hibridnim vozilima. Obe kompanije će ukupno investirati 102.452.000,00 evra i ukupno zaposliti 206 radnika.

Drugi deo proširenja odnosi se na lokaciju u okviru Radne zone Kać, na površini od 33 ha 92 a 21 m², u kojoj će poslovne aktivnosti obavljati privredno društvo Continental Automotive Serbia doo. U novoj fabrici na pomenutoj lokaciji investitor će proizvoditi komponente za autoindustriju kao što su rešenja za displeje, sveobuhvatni digitalni spoj, sisteme za kamere sa reprodukcijom i sl. Ovo privredno društvo će po dostavljenom trogodišnjem investicionom planu 2022-2024 ukupno da investira 203.422.000,00 evra za kupovinu opreme kao i 135.122.000,00 evra za izgradnju objekata, a ukupno će angažovati 501 radnika.

Info

Bajči Žilinskog 5a,
21000 Novi Sad
Srbija

E-mail: office@freezonens.rs
Telefoni: +381 21 541-221

Prosirenje SCZNS

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

Naša misija je da budemo lideri među slobodnim zonama Srbije u privlačenju investicija i savremenih tehnologija pružanjem najpovoljnijih uslova za poslovanje.

Slobodna zona Novi Sad

Skladišni i proizvodni prostor

Skladišni i proizvodni prostor

Kancelarijski prostor

Kancelarijski prostor

Greenfild lokacije

Greenfild lokacije

Izdavanje reklamnog prostora

Izdavanje reklamnog prostora

Pogodnosti

Pogodnosti

Kako postati korisnik?

Kako postati korisnik?

Dokumentacija

Dokumentacija

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

SLOBODNA ZONA NOVI SAD    Bajči Žilinskog 5a,
    21000 Novi Sad
    Srbija
© 2017 SLOBODNA ZONA NOVI SAD // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad