Slobodna zona Novi sad
Srpski
English
office@freezonens.rs
+381 21 541 221
Menu Close Menu

 

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

• Slobodna zona •

SLOBODNA ZONA NOVI SAD - U Slobodnoj zoni Novi Sad mogu se obavljati proizvodne (dorada, prerada, montaža) i uslužne delatnosti (skladištenje, utovar, pretovar, prepakivanje i etiketiranje robe).

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

Lokacija 7 Slobodne zone Novi Sad može da otpočne sa radom

Ministarstvo finansija donelo je Rešenje kojim se Slobodnoj zoni Novi Sad odobrava početak rada na proširenoj teritoriji Lokacije 4 na kojoj će otpočeti sa radom kompanija Nidec Electric Motor Serbia i na delu proširenja Lokacije 7 na kojoj će kompanija Continental Automotive Serbia doo obavljati svoju delatnost u režimu slobodne zone.

Miloš Pajović direktor Slobodne zone Novi Sad je, zajedno sa Komisijom za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne sredine i drugih tehničkih uslova za rad slobodne zone, uslova za rad carinske službe kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, dana 27. decembra 2022. godine obišao obe lokacije i buduće korisnike Slobodne zone Novi Sad.

Komisija je izvršila pregled dokumentacije, prostorija i prostora (svako iz svoje nadležnosti) i konstatovala da je Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom ,,Slobodna zona Novi Sad” d.o.o. Novi Sad obezbedilo sve neophodne uslove za početak rada na delu proširenja područja slobodne zone. Deo područja proširenja odnosi se na lokaciju u Radnoj zoni Sever IV, na površini od 21 ha 23 a 47 m² na kojoj objekte gradi privredno društvo CTP Rho doo za potrebe privrednih društava Nidec Electric Motor Serbia doo i Nidec Elesys Europe doo. Ukupna investicija za izgradnju građevinskih objekata je 38.400.000,00 evra.

Kompanija Nidec Electric Motor Serbia će u fabrici u Novom Sadu proizvoditi tri tipa motora koji se koriste za servo upravljanje i vučne motore u automobilskoj industriji dok će kompanija Nidec Elesys Europe da proizvodi invertere koji će se koristiti u električnim i hibridnim vozilima. Obe kompanije će ukupno investirati 102.452.000,00 evra i ukupno zaposliti 206 radnika. Početkom 2023. godine kompanija Nidec Electric Motor Serbia otpočinje delatnost u režimu slobodne zone, dok će kompanija Nidec Elesys Europe svoju delatnost otpočeti nakon provere ispunjenosti uslova za početak rada.

Drugi deo proširenja odnosi se na novu lokaciju 7 u okviru Radne zone Kać, na površini od 33 ha 92 a 21 m², u kojoj će poslovne aktivnosti obavljati privredno društvo Continental Automotive Serbia. U novoj fabrici na pomenutoj lokaciji investitor će proizvoditi komponente za auto industriju kao što su rešenja za displeje, sveobuhvatni digitalni spoj, sisteme za kamere sa reprodukcijom i sl. Ovo privredno društvo će po dostavljenom trogodišnjem investicionom planu 2022-2024 ukupno da investira 203.422.000,00 evra za kupovinu opreme kao i 135.122.000,00 evra za izgradnju objekata, a ukupno će angažovati 501 radnika.

Info

Bajči Žilinskog 5a,
21000 Novi Sad
Srbija

E-mail: office@freezonens.rs
Telefoni: +381 21 541-221

Prosirenje SCZNS

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

Naša misija je da budemo lideri među slobodnim zonama Srbije u privlačenju investicija i savremenih tehnologija pružanjem najpovoljnijih uslova za poslovanje.

Slobodna zona Novi Sad

Skladišni i proizvodni prostor

Skladišni i proizvodni prostor

Kancelarijski prostor

Kancelarijski prostor

Greenfild lokacije

Greenfild lokacije

Izdavanje reklamnog prostora

Izdavanje reklamnog prostora

Pogodnosti

Pogodnosti

Kako postati korisnik?

Kako postati korisnik?

Dokumentacija

Dokumentacija

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

SLOBODNA ZONA NOVI SAD    Bajči Žilinskog 5a,
    21000 Novi Sad
    Srbija
© 2017 SLOBODNA ZONA NOVI SAD // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad