Slobodna zona Novi sad
Srpski
English
office@freezonens.rs
+381 21 541 221
Menu Close Menu

 

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

• Slobodna zona •

SLOBODNA ZONA NOVI SAD - U Slobodnoj zoni Novi Sad mogu se obavljati proizvodne (dorada, prerada, montaža) i uslužne delatnosti (skladištenje, utovar, pretovar, prepakivanje i etiketiranje robe).

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

Proširenje Slobodne zone Novi Sad na lokaciju 5

Na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 30. jula 2020. godine, Vlada je Privrednom društvu za upravljanje slobodnom zonom „Slobodna zona Novi Sad“ d.o.o. Novi Sad dostavila Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje Slobodne zone Novi Sad na lokaciju 5, a za potrebe i na zahtev kompanije Barry Callebaut South East Europe d.o.o., na površini od 9 ha 21 a 97 m².

Imajući u vidu da su, shodno Elaboratu o postojanju ekonomske opravdanosti proširenja područja Slobodne zone Novi Sad, ispunjeni svi kriterijumi ekonomske opravdanosti određivanja područja proširenja slobodne zone koji su propisani Uredbom o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone, kao i da je Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom „Slobodna zona Novi Sad“ d.o.o. Novi Sad dostavilo svu potrebnu dokumentaciju kojom se potvrđuje ispunjenost uslova za proširenje područja slobodne zone, saglasno Zakonu o slobodnim zonama, Vlada je dala saglasnost za proširenje.

Proširenje područja Slobodne zone Novi Sad je ekonomski opravdano naročito ako se ima u vidu sledeće:

- Proširenje područja Slobodne zone Novi Sad u potpunosti je u skladu sa Uredbom o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti određivanja područja slobodne zone;
- Proširenje područja Slobodne zone Novi Sad je u skladu sa Strategijom razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2018. – 2022. godine;
- Planirani obim investicionog ulaganja iznosi oko 40 miliona evra;
- Predviđeno je zapošljavanje 100 radnika;
- Planirani obim proizvodnje robe i pružanje usluga u slobodnoj zoni, analiza prodaje te robe i pružanja usluga i projekcija tržišta na koje će se roba i usluge plasirati, pokazuje pozitivan efekat na spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije;
- Planirana je nabavka opreme kojom se vrši transfer savremenih tehnologija;
- Poslovanje u slobodnoj zoni će doprineti ostvarenju strategije razvoja i mera ekonomske politike Vlade;
- Proširenjem područja Slobodne zone Novi Sad obezbeđuje se i postizanje osnovnih ciljeva slobodnih zona koji se odnose na unapređenje privrednog rasta, izvoza i smanjenja nezaposlenosti.

Kompanija Barry Callebaut South East Europe d.o.o. deo je multinacionalne kompanije Barry Callebaut koja je vodeći svetski proizvođač visokokvalitetnih čokolada i kakao proizvoda. Kompanija upravlja sa 60 fabrika širom sveta u okviru kojih zapošljava 11.500 radnika, a u poslednjoj fiskalnoj godini ostvarila je prodaju u visini 6,9 milijardi švajcarskih franaka.

Info

Bajči Žilinskog 5a,
21000 Novi Sad
Srbija

E-mail: office@freezonens.rs
Telefoni: +381 21 541-221

Prosirenje SCZNS

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

Naša misija je da budemo lideri među slobodnim zonama Srbije u privlačenju investicija i savremenih tehnologija pružanjem najpovoljnijih uslova za poslovanje.

Slobodna zona Novi Sad

Skladišni i proizvodni prostor

Skladišni i proizvodni prostor

Kancelarijski prostor

Kancelarijski prostor

Greenfild lokacije

Greenfild lokacije

Izdavanje reklamnog prostora

Izdavanje reklamnog prostora

Pogodnosti

Pogodnosti

Kako postati korisnik?

Kako postati korisnik?

Dokumentacija

Dokumentacija

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

SLOBODNA ZONA NOVI SAD

SLOBODNA ZONA NOVI SAD    Bajči Žilinskog 5a,
    21000 Novi Sad
    Srbija
© 2017 SLOBODNA ZONA NOVI SAD // All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad